Tävlingsinbjudan

Tryckbar inbjudan

PDF-tiedostoInbjudan.pdf (179 kB)

FM i sprintorientering, grupp 1 och 2 i Tammerfors, Epilä lördagen den 19.9.2015.  Världsrankingtävling (WRE)


FM tävlingsdirektiv

I tävlingen gäller FOF:s grenregler, specialdirektiven för FM-tävlingar samt WRE-regler. Tävlingsspecifika direktiv läggs på arrangörens hemsidor före tävlingarna.

Klasser

H21, H20, H18, H17, H16, H15, H14, H35-H85
D21, D20, D18, D17, D16, D15, D14, D35-D85

Idealtider

Enligt reglerna.

Deltagaravgift

I samtliga klasser 33€..

Anmälan

De deltagare, som har FOF-lisens eller som representerar finländska klubbar, anmäler sig via IRMA. De, som anmäler sig enbart till WRE och inte har finländsk licens, anmäler sig via IOF Eventor.

Anmälan senast 9.9.2015. Instruktioner för WRE anmälan hittar du på den engelskspråkiga sidan. Inga efteranmälningar.

H/D 21 observera! Alla, som anmäler sig till WRE bör ha IOF-ID. Ifall du inte har sådan, kan du skaffa den via: new_AthleteID@orienteering.org genom att använda formulärbotten på  IOF:s sida http://orienteering.org/foot-orienteering/event-organizing/world-ranking-instructions/  (IOF Athlete ID request template).

Tävlings- och träningsförbud

http://www.epilanesa.net/kilpailut/sm-sprintti-2015/harjoitus-ja-kilpailukieltoalue/

Förbjudet att träna och röra sig med karta i terrängen på detta område. Tävlingsinstruktionerna och  -sidorna innehåller noggrannare detaljer.

Tävlingscenter och vägvisning

Vägvisning till tävlingscentret Pispalan valtatie i Epilä 19.9 från och med kl. 07. Använd om möjligt allmänna trafikmedel. Busslinjerna 8,11,13,17,29,36,80 ja 85 kör alldeles intill tävlingscentret längs Pispalan valtatie, hållplats Epilä (1518).

Tävlarna kan inte av säkerhets skäl parkera på närområdet utan tävlarnas bilar lämnas på Teivo travområde. Ifall bilisten vill lämna av passagerare, ska det ske på Epilänkatu, promenad till tävlingscentrum 400 m. Cyklister fungerar enligt vägvisning.

Länk till Tammerfors karta: http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta?p_p_id=Portti2Map_WAR_portti2mapportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&published=true&viewId=5551.
Detaljerade instruktioner finns i tävlingsinstruktionerna och på -sidorna. En karta över parkering och avlämning av passagerare kommer att finnas på tävlingssidan.

Parkering

Parkeringen finns på Teivo travbana (adress Ravitie, Ylöjärvi (61º 31' 45" / 23º 37' 49")), vägvisning från Paasikiventie (Tammerfors-Vasa) från korsningen vid Teivo ABC och Ravitie.

Busstransport till tävlingscentrum, resetid ung. 10 minuter. Parkeringen, som innehåller busstransport fram och tillbaka till tävlingscentrum, kostar 5€/fordon. Parkeringen betalas antingen till info eller vid avfärd i Teivo. 1. transporten startar från Teivo travbana kl. 07.30. Första återfärden startar kl. 12.

Starttider

Starttider för kvalen kommer att finnas på  Epilän Esas hemsida 16.9.2015, http://www.epilanesa.net/kilpailut/sm-sprintti-2015 . Startlistorna för kvalen baserar sig på FOF online sprint rankinglistan från 9.9.2015 och i klasserna H21 ja D 21 även på sprint världsrankinglistan från 9.9.2015 i enlighet med reglerna från IOF och FOF. Första start i kvaltävlingen kl. 09.30. B-finalens första start kl. 13.00 ja A-finalen börjar kl.14.00.

Karta

Sprintorienteringskarta 7/2015 enligt ISSOM 2007 standard, skala 1:4000. Ekvidistans 2m. Storlek A4. Kartan är i plastfodral.

Stämplingssystem

EMIT-stämpling. EMIT-kortnumret ska ges i samband med anmälningen. Ifall kortnumret inte meddelats reserverar arrangören åt tävlaren ett lånekort, hyra 5€. För förlorat Emit –kort debiteras 75€.

Utrustning

Spikskor och dubbskor förbjudna!

Tävlingsnummer

Alla klasser använder tävlingsnummer som fås vid starttröskeln. Klasserna i grupp 2 (H/D35 – H/D 85) får också nummerlappar vid starttröskeln. A-finalen har nya nummerlappar. Ta med egna säkerhetsnålar.

Starttröskel och avstånd till startplatserna

Avståndet från tävlingscentrum till starttröskeln för kvaltävlingen är ung. 1400 m. Starttröskeltid (klasser H/D14-H/D21) kl. 10.00 då starttröskeln stängs. Avstånd från tröskeln till start 200 m. Tävlarna ropas in från tröskeln till start 6 minuter före starttiden.

Klasserna i grupp 2 har 1500 m till kvalstarten och går via starttröskel för grupp 1 och fortsätter 100m till start 2. Grupp 2 har ingen starttröskel.

Det finns WC och varmt väntrum vid starttröskeln.

A-finalens avstånd till starttröskel 1300 m och vidare till start 700 m. A-finalens tid till starttröskel är kl. 14.15 då tröskeln stängs. Där finns WC och varmt väntrum.

B-finalen har 1800 m till start och man går via A-finalens starttröskel vidare 500 m. Det finns WC och varmt väntrum vid starttröskeln. B-finalen har ingen starttröskel.

Arrangören transporterar tävlarnas utrustning från båda starttrösklarna till tävlingscentrum. Reservera med dig plastpåse med namn.

Omklädning och tvätt

Inomhus.

Restaurang

Möjlighet att köpa mat och dryck vid tävlingscentret.

Barnpassning

Inomhus.

Funktionärer

Tävlingsledare Kari Maijala
Banläggare Petri Annila
Kartläggning Kimmo Viertola
Informatör Jari Toivonen
Tävlings TA/SEA  Jari Kymäläinen
FOF/IOF

 

Välkommen till Tammerfors!

Epilän Esa ry