Tävlingsdirektiv

Tryckbar tävlingsdirektiv

PDF-tiedostoTävlingsdirektiv.pdf (323 kB)

FM i sprintorientering, grupp 1 och 2 samt Världsrankingtävling (WRE) lördagen den 19.9.2015.

Funktionärer

Tävlingsledare Kari Maijala
Banläggare Petri Annila
TA/SEA Jari Kymäläinen, SSL/IOF
Bankontrollant Matti Mäntyniemi, Tampereen Yritys
INFO Elina Lusa-Järvinen
Start Petri Saksala
Mål Juha Villikka
Resultat Timo Kokko, Tmi Kokkens
Speakers Jukka Westerlund, Markku Vainio och Tero Mamia
Informatörer Jari Toivonen
Tävlingsjuryn ordf. Jukka Kemppainen, KaSu

Jurymedlem

Venla Harju, TP

Jurymedlem

Kari Papinsaari, KangSK

 

Tävlingscentret och vägvisning

Vägvisning till tävlingscentret från Pispalan valtatie i Epilä fr.o.m. 19.9 kl. 07:00. 

Deltagarna ombeds att i mån av möjlighet använda kollektiv trafik.

Det finns ingen möjlighet för deltagarna att parkera på tävlingsområdet av säkerhetsskäl utan bilarna lämnas på Teivo travcentrum (se Parkering). Ifall man vill lämna av passagerare skall man göra det vid Epilänkatu norr om Pispalan valtatie, därifrån blir det en 400 m:s promenad.

En karta över avlämning av passagerare kommer att finnas på tävlingssidan fr.o.m. 16.9.

Cyklister skall komma enligt vägvisning. Det finns reserverad plats för klubbtält.

Man bör följa den rutt som arrangören har angett. Samma rutt skall användas då man kör iväg från tävlingscentret ända tills A-finalens mål stängs.

I omklädningsutrymmen rör man sig utan skor.

Parkering

Vägvisning till parkering i korsningen av riksväg 65 (Vaasantie) och Ravitie i Ylöjärvi.

Parkering i Teivo travcentrum, busstransport därifrån till tävlingscentret.

Teivo travcentrums adress är Ravitie, Ylöjärvi (61º 31' 45" / 23º 37' 49"). En kartskiss över parkering kommer att finnas på websidan under dagens lopp 16.9 . Vägvisning till parkeringen finns utplacerad 19.9. senast kl. 07:00.

Busstransport till tävlingscentret, resan upptar ungefär 7 minuter.

Parkeringsavgiften 5€/fordon innefattar bussresan fram och tillbaka. Parkeringsavgiften betalas till Info i tävlingscentret och du får en parkeringsbiljett med vilken du kommer ut från parkeringsplatsen.

Första transporten från Teivo startar kl. 07:30. Transporten tillbaka från Kaarila skola börjar kl. 12:00.

Man kan inte övernatta på parkeringsplatsen.

Kollektivtrafiken

Följande TSL:s bussar kör längs vägen förbi tävlingscentret: 8,11, 13, 17, 29, 36, 70, 80 och 85. Hållplatserna är nummer 1518 (från stan) och 1519 (till stan). Dessa hållplatser finns alldeles intill tävlingscentret.

Information

Informationen (INFO) finns i tävlingscentret och håller öppet fredagen 18.9. kl. 18:00 – 20:00 och lördagen 19.9. kl. 07:30 – 17:30. Fredagen mellan kl. 18:00 – 20:00 är det möjligt att sätta upp regnskydden.

Emit –lånekortet kan hämtas från informationen, pris 5€, endast kontant.

Tävlingsterrängen

Sprint FM löps i tätorten Epilä, Tammerfors. Tävlingsterrängen består av offentliga fastigheter och bostadsområdens trädgårdar samt av parkområden. Underlaget är huvudsakligen asfalt, sandvägar och –fält samt välskötta gräs- och parkområden.

I kvalet varierar underlaget från asfalt till sand- och gräsytor. En del av klasserna har korta etapper också i snabb och välskött skogsmark. I kvalet rekommenderas joggingskor, dubbskor utan metalldubbar eller liknande. I blöta förhållanden kan det vara värt att skaffa bättre fäste med dubbskor utan metall. Spik- och dubbskor eller andra halkhinder av metall är dock förbjudna.

I finalerna är löpbanorna främst asfalt- och sandytor. Rekommenderas joggingskor.

Tävlingsområdet spärras inte för fordonstrafik under tävlingarna. Både kvalets och finalens banor leder över bilvägar. Vägarna är inte betecknade som förbjudet område utan tävlarna styrs med hjälp av kontrollernas placering till ställen som arrangören tryggat med övervakning.

Trots övervakning bör deltagarna själva vara försiktiga vid övergång. Se också upp för lättrafiken som rör sig på tävlingsområdet.

Tränings- och tävlingsförbudet som givits i förväg gäller ända tills A-finalen är slut (19.9. kl. 17:30).

Kartan

Sprintorienteringskarta (offset-tryckt); skala 1:4000 och ekvidistans 2m. Kartan är gjord av Kimmo Viertola.

Kartorna är i plastfodral.

I starten har deltagaren själv ansvaret att ta rätt karta. I kvalet lämnar tävlaren sin karta i målet i kartpåsen som är avsedd för egen klubb. I finalen samlas kartorna in på samma sätt som i kvalen. Klubbens representant kan hämta kartpåsen enligt speakerns instruktioner.

Beskrivning av tävlingskartan

På tävlingskartan har använts symbol 401 och 403 för att markera öppet område. Symbol 401 markerar välskött gräsplan. Symbol 403 markerar områden med längre gräsväxt.

I tävlingskartorna är skogsområden med god framkomlighet markerade med vitt. Framkomligheten preciseras med gröna symboler.

På tävlingsområdet finns parkområden med lekutrustning som på grund av brist på utrymme inte är markerade på tävlingskartan. Markerad är endast den lekutrustning som tävlaren antagligen bör beakta.

Största delen av avspärrat område i tävlingsterrängen är markerat på tävlingskartan med symbol 524 Staket eller stängsel/ tillträde förbjudet. För det mesta är det i enlighet med markeringen förbjudet att överskrida, gå under eller igenom stängslet ifall inte kartmarkeringen tillfälligt tillåter.

I en del av kontrollerna har man använt en precisionspunkt som preciserar kontrollens befintlighet. Detta har utnyttjats isynnerhet i närheten av ställen som är utmärkta med strecksymboler så att det går att avläsa kontrollen utan kontrollangivelse.

Förbjudna områden

Enligt grenregel 3.631 får man i en sprinttävling inte beträda ett område som på  sprintkartan markerats som avspärrat eller förbjudet område, alltså man får inte gå över, under, igenom eller använda sådant område på annat sätt heller. Alla ställen som t.ex. är markerade som opasserbara är samtidigt också förbjudna områden.

Organisatören övervakar förbjudna områden och tävlare som inte följer regeln diskvalificeras.

På vissa ställen finns utplacerat blå-gulrandigt band för att noggrannare markera förbjudet område.

Lista över förbjudna objekt på en sprintkarta:

Stämplingssystem

I tävlingen används emit-stämpling. Deltagaren ansvarar själv för att emit-brickan fungerar och att brickan är den som anmälts åt organisatören. Organisatören kontrollerar inte numret före start. Fel emit-bricka är grund för diskvalificering.

Du ser väl till att du i tävlingen använder behörig bricka. SSL:s sida http://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/sallitut-kilpailukortit/

Med god motivering kan brickans nummer ändras. För detta debiteras 3 euro.

Ändring och avgift uträttas skriftligt till info innan starttröskeln till R1 stängs och före starten sker i R2. Formulär för ändring finns i infon.

I kvalen hittar du emit-brickans kontrollappar vid starttröskeln (R1) och förstarten (R2).

I A-finalen finns kontrollapparna vid starttröskeln och i B-finalen i förstarten.

Modellkontroll

Modellkontrollen finns framsatt vid tävlingscentrets infopål samt vid starttröskeln för kvalen. Vid modellkontrollen finns en 0-stämpling för att testa emit-brickan.

Kontrollangivelser

Kontrollangivelserna finns tryckta på kartan. Lösa kontrollangivelser finns vid starten (inga tillbehör för fästning).

Startlistor

Startlistorna för kvalen publiceras på tävlingsarrangörens hemsida 16.9.2015. Starlistorna för finalerna görs enligt resultaten från kvalen. Startlistorna sätts upp på resultattavlan och på arrangörens hemsida så fort resultaten från kvalen är klara.

Tävlingsnummer

Tävlingsnumren finns vid starttröskeln för kvalen (R1) och vid förstarten (R2).

R1:s tävlingsnummer tas bort genast då tröskeln stängts.

Tävlingsnumret skall synas i sin helhet under hela tävlingen.

I B-finalerna används samma nummer som i kvalen.

I A-finalen används nya nummer som finns vid starttröskeln.

Deltagaren förser sig själv med säkerhetsnålar för att fästa nummerlappen.

Tävlingsdräkt

Tävlingsdräkten är fritt valbar.

Spikskor och dubbskor med metalldubbar samt andra glidhinder av metall är förbjudna. Skorekommendation finns i avsnittet Tävlingsterräng.

GPS-uppföljning och kontakt

Ingen GPS-uppföljning. Deltagarna får inte använda GPS-enheter med display eller ljud. Deltagarna får inte ha någon kontakt med utomstående med hjälp av teknisk utrustning eller på annat sätt efter starttröskeln.

Uppvärmning

Uppvärmning före och efter utförd tävling är tillåten på snitslade vägen till start. Efter överskriden starttröskel och efter att den stängts kan deltagaren inte återvända för att värma upp där. Då bör uppvärmning utföras på ett snitslat område vid starttröskeln.

Deltagaren får inte återvända till starttröskeln men det är tillåtet att utnyttja snitslingen till starten ända till dess gräns.

I A-finalen kan deltagarna värma upp före starten på snitslat ställe mellan starttröskel och start.

Starttröskel och förstart i kvalen

Vägvisning till starttröskel och förstart börjar vid infopålen, skyltar ”Lähtö-Start 1-2”.

I kvalet R1 för klasserna (H/D14-H/D21) stängs starttröskeln klockan 09.50. Efter det avlägsnas tävlingsnummer som ännu är kvar. Utan tävlingsnummer kan deltagaren inte få starta. Emit-kontrollappar finns vid starttröskeln.

Man får inte längre gå över starttröskeln efter att den stängts och deltagaren får inte heller hålla kontakt utanför starttröskeln.

Avståndet från tävlingscentret till kvalets starttröskel är 1400 m. På vägen till starttröskeln finns några trafikljus, reservera tillräckligt tid!

Avståndet från starttröskeln till start (Start 1) är 250 m.

Klasserna i R2 (H/D35-H/D85) har ingen starttröskel i kvalen, endast förstart, (Start 2) där också tävlingsnumren och kontrollappar delas ut.

Avståndet till förstart i klasserna R2 (H/D35-H/D85) är 1400 m och därifrån vidare till starten (Start 2) 250 m. På vägen finns några trafikljus, reservera tillräckligt tid!

Se information vid starttröskel/förstart så du hittar numren i din egen klass. Numren hänger på ett snöre med en säkerjetsnål.

Starttröskel och förstart befinner sig på samma område.

Alla deltagarna kallas in från starttröskeln till start cirka 8 minuter före starttid.

WC (begränsad mängd) och varma utrymmen finns på starttröskelområdet (förstart).

Coachen får inte komma vidare från starttröskeln (förstart).

Från starttröskeln arrangeras transport av utrustning till tävlingscentret. Påsar finns vid starttröskeln. Deltagarna måste själva sätta sitt nummer på utrustningspåsen.

Starttröskel i finalen

Vägvisning till starttröskel och förstart börjar vid infopålen, skyltar ”Lähtö-Start 3-4”.

Starttröskeltiden i A-finalen (alla klasser) är klockan 14:15. Då stängs porten och tävlingsnumren som ännu finns kvar vid starttröskeln tas bort. Utan tävlingsnummer tillåts deltagare inte komma till starten.

Avståndet till starttröskeln i A-finalen är 1400 m och därifrån vidare till starten
(Start 3) ännu 800 m.

I A-finalens klasser det finns en port mellan starttröskeln och starten 3, varav deltagarna leds till starten 10 min före starttid.

På vägen till starttröskeln finns några trafikljus, reservera tillräckligt tid till vägen.

På starttröskelområdet finns WC (begränsad mängd) och varmt väntrum som också B-finalens deltagare kan utnyttja.

Coachen får inte komma vidare från starttröskeln.

Avståndet till B-finalens start för klasserna H/D14-H/D21 är 2200 m (Start 3) och för klasserna H/D35-H/D85 1900 m (Start 4).

B-finalen fortsätter till sin start via A-finalens starttröskelområde. Coacherna för B-finalens deltagare får inte gå vidare från starttröskeln. Det finns WC och varmt  väntrum vid starttröskeln där du också hittar emit-kontrollappar.

Från starttröskeln ordnas transport av utrustning till tävlingscentret såsom i kvalen. Deltagarna skall själva anteckna sitt tävlingsnummer på transportpåsen.

Start i kvalen och finalen

Starten går till tyst, dvs. du får flytta dig till båset då starttiden anges.

Enligt direktiv som angivits speciellt för FM-tävling får tävlarna i klasserna H/D14 sin karta först vid start.

Enligt IOF regel 22.6 visas tävlingskartan inte för tävlaren före starten.

Stegen vid start:

L-4 min upprop till startlinjen. Emit –brickan nollställs.

L-3 min kontrollangivelser

L-1 min tävlaren förflyttar sig till kartställningen

Vid starttid tar tävlaren rätt karta enligt kvalgrupp och klass

Tävlare som försenat sig anmäler sig för funktionärerna. Startens förman ger anvisningar om tillvägagångssätt.

Mål

I tävlingen används målstämpling.  Kvalens mål stängs klockan 11:35 och finalernas klockan 16:45.

Tävlare som avbrutit

Tävlare som avbrutit anmäler sig i målet. 

Pris

Prisutdelning i tävlingscentret genast då resultaten är klara.

Pristagarna samlas i väntutrymmet före prisutdelningen börjar. De kommer fram en klass i taget till prisutdelningen. De tre första i varje klass belönas med medalj och hederspris. I R1 blir belöningen en plakett för dem som placerat sig på 4. – 10. plats och i R2 för dem som placerat sig på 4. – 6.plats.

I B-finalen belönas klassernas H/D14-H/D20 vinnare. B-finalens pris kan avhämtas från info efter att resultaten blivit klara.

Specialdirektiv om kvalens banor 

Före halvvägs på banorna i R1 leder banorna över bilväg. Organisatören övervakar stället där tävlarna måste beakta långsamt framskridande trafik.

Klass Start Banlängd Kontroller
H21K1 1 3,2 19
H21K2 1 3,2 18
H21K3 1 3,2 19
H21K4 1 3,2 20
H20K1   1 3,1 19
H20K2  1 3,1 19
H18K1 1 2,7 16
H18K2 1 2,7 16
H17K1     1 2,7 16
H17K2 1 2,7 16
H16K1 1 2,6 16
H16K2 1 2,6 17
H15K1 1 2,4 14
H15K2 1 2,4 14
H14K1 1 2,4 14
H14K2   1 2,4 14

  

Klass Start Banlängd Kontroller
D21K1 1 2,6 17
D21K2 1 2,6 16
D21K3 1 2,6 16
D20K 1 2,6 15
D18K 1 2,5 16
D17K 1 2,4 16
D16K1 1 2,3 13
D16K2 1 2,3 13
D15K1 1 2,2 11
D15K2 1 2,2 11
D14K1 1 2,1 10
D14K2 1 2,1 10

  

Klass Start Banlängd Kontroller
H35K 2 2,4 15
H40K1 2 2,4 15
H40K2 2 2,4 15
H45K1 2 2,3 14
H45K2 2 2,3 13
H50K1   2 2,2 14
H50K2 2 2,2 13
H55K1 2 2,0 14
H55K2 2 2,0 14
H60K1 2 2,0 12
H60K2  2 2,0 12
H65K1 2 1,8 10
H65K2 2 1,8 10
H70K 2 1,7 11
H75K 2 1,6 9
H80K 2 1,5 9
H85K 2 1,5 9

 

Klass Start Banlängd Kontroller
D35K 2 2,2 15
D40K 2 2,2 14
D45K 2 2,2 14
D50K 2 1,9 12
D55K 2 1,7 10
D60K 2 1,7 11
D65K 2 1,6 9
D70K 2 1,5 8
D75K 2 1,5 7
D80K 2 1,4 7
D85K 2 1,4 7

 

Specialdirektiv om A-finalens banor

Klass Start Banlängd Kontroller
H21 3 3,7 20
H20 3 3,4 20
H18   3 3,2 18
H17 3 3,2 18
H16 3 3,1 17
H15 3 3,0 15
H14 3 3,0 15

  

Klass Start Banlängd Kontroller
D21 3 3,1 17
D20 3 3,0 16
D18 3 3,0 17
D17 3 2,9 16
D16 3 2,9 15
D15 3 2,9 15
D14 3 2,7 16

 

Klass Start Banlängd Kontroller
H35 3 3,1 17
H40 3 3,1 16
H45 3 2,9 16
H50 3 2,9 15
H55   3 2,6 16
H60 3 2,5 17
H65 3 2,4 14
H70 3 2,1 14
H75 3 1,7 11
H80 3 1,4 9
H85  3 1,4 9

 

Klass Start Banlängd Kontroller
D35 3 2,9 15
D40 3 2,9 15
D45 3 2,8 15
D50 3 2,4 14
D55 3 2,2 13
D60 3 2,1 14
D65 3 1,7 12
D70 3 1,3 9
D75 3 1,2 8
D80 3 1,2 7
D85 3 1,2 7

 

Specialdirektiv om B-finalens banor 

Klass Start Banlängd Kontroller
H21B1 3 3,7 20
H21B2 3 3,6 19
H21B3 3 3,3 17
H20B 3 3,3 20
H18B 3 3,2 18
H17B 3 3,2 18
H16B 3 3,0 16
H15B 3 3,0 15
H14B 3 3,0 15

 

Klass Start Banlängd Kontroller
D21B1 3 3,1 17
D21B2 3 3,0 16
D20B 3 3,0 17
D18B 3 3,0 17
D17B 3 3,0 17
D16B 3 2,9 15
D15B 3 2,9 15
D14B 3 2,7 16

 

Klass Start Banlängd Kontroller
H35B 4 3,1 17
H40B 4 3,1 16
H45B 4 2,9 16
H50B 4 2,9 15
H55B 4 2,6 16
H60B 4 2,5 16
H65B 4 2,1 14
H70B - H85B 4 1,7 11

 

Klass Start Banlängd Kontroller
D35B, D40B 4 2,9 16
D45B, D50B 4 2,4 14
D55B, D60B, D65B 4 2,1 14
D70B - D85B 4 1,2 8

 

Protester och klagomål 

Enligt SSL:s grenregler 2014 och i WRE-klasserna enligt WRE-direktiv.

I alla klasser skall klagomål göras till Infon inom 15 minuter från att resultaten satts upp på anslagstavlan. Klagomålsformulär finns att få från Info.

Omklädning och tvätt 

I tävlingscentret.

Restaurang 

I tävlingscentret finns en tävlingsrestaurang.

Barnpassning 

Barnpassning inomhus i tävlingscentret. Ingen förhandsanmälan behövs.

Första hjälp 

Första hjälpen finns i tävlingscentret och nås också per telefon 0400 xxx xxx.

Hittegods

Hittegods kan hämtas under tävlingens gång från informationen och efter tävlingen senare från nummer 050 xxx xxxx.  

Information

Tävlingens informationsansvarig Jari Toivonen