Pelastussuunnitelma

Tulostettava pelastussuunnitelma

PDF-tiedostoPelastussuunnitelma.pdf (87 kB)

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistuksen SM-kilpailu, sprintti R1 ja R2
1.2 Tilaisuuden järjestäjä Eplän Esa, Nokian valtatie 120, Tampere
1.3 Järjestämispaikka Kaarilan koulu (kilpailukeskus)
Koulun osoite: Vallerinkatu 11, 33270 Tampere
1.4 Ajankohta ja aukioloajat 19.9.2015 klo 06-21
(Talkootoimintaa torstaina 17.9 alkaen 12:00 ja perjantaina 19.9 alkaen 08:00.)
1.5 Selvitys tilaisuudesta Suomenmestaruus suunnistuskilpailu. 1800 osanottajaa +180 toimitsijaa. Kilpailukeskus Kaarilan koululla, suunnistus tapahtuu Epilän alueella, osin Vaakkolammen puistossa. Karttaa ja kompassia apuna käyttäen kierretään järjestäjien laatima reitti. Porrastetut väliaikalähdöt. Kaksiosainen kilpailu, aamulla karsintakilpailu ja iltapäivällä finaalit.
1.6 Arvioitu yleisömäärä Kokonaismäärä 2300 henkilöä, Ikärakenne 13-85 vuotta. Ei alkoholitarjoilua, vain lounasruokailu, makkaran ja kahvinmyynti.

 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa tulentekokielto Alkusammutus ja ilmoitus 112.
2.2 Sairaskohtaus Ensihoitopiste Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.
2.3 Tapaturma Ensihoitopiste, SPR Tampere, lääkäri paikalla. (Pysäköinninohjaajilla
heijastavat liivit)
Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.
2.4 Liikenne Autoilijoita varoitetaan suunnistajista lähtöpaikalle vievän tie osalla ”Varo suunnistajaa” kilvillä, liikenteenohjaajat ja nopeusrajoitus Nokian Valtatiellä. Ilmoitetaan 112 + mahdollinen ensiapu.
2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei korkeita rakenteita. Suunnistajien kulkua ohjataan matalilla lauta-aidoilla, muovisilla tai metallisilla työmaa-aidoilla ja nauhoitetuilla kaistoilla.  
2.6 Eksyminen maastoon Kaupunkialue, eksyminen ei mahdollista. Tarvittaessa ilmoitus 112 ja mahdollinen etsintä.
2.7 Sähkötapaturma TV-kaapelit, sähköjohdot ja data-kaapelit on kaivettu maahan tai peitetty kumimatoilla kulkureiteillä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.
2.8 Myrkytystapaus Juoma- ja kahvivesi on kaupungin vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla.
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. Myrkytystietokeskus 09-471977.

  
3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

Tehtävä  Nimi tai (lukumäärä) Puhelinnumero
3.1 Tilaisuuden johtaja
(henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)
Kari Maijala  
3.2 Turvallisuudesta vastaava Kari Maijala  
3.3 Rakenteista vastaava Kalle Heino  
3.4 Liikenne ja pysäköintivastaava Pertti Lusa  
3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava Kari Maijala  
3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana  Lääkäri Kari Mattila
SPR Tampere EA-ryhmä
 
3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana 1+5
Kari Maijala
 


4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asia Selvitys järjestelyistä
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus) Keittiön läheisyydessä jauhesammutin 6kg ja sammutuspeitto. Koululla useita jauhesammuttimia ja paloposteja.
4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka Kilpailukeskuksessa ensihoitopiste sisätiloissa, siellä on paarit ja petipaikkoja. Kuljetukset tarvittaessa ambulanssilla, 112.
4.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka  Kaarilan koulun piha ja kenttä.
4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta Reitit ovat samat kuin saavuttaessa. Kilpailukeskus on kolmelta sivulta aitaamaton.
4.5 Sisäinen hälyttäminen Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa, sekä puhelimitse. Toimitsijoille jaetaan sisäinen puhelinmuistio.
4.6 Pelastustiet Kilpailukeskus on Kaarilan koulun kentällä. Ajo koulun pihaan ja kentälle pidetään esteettömänä Rankasillankadun suunnasta. Muut tiet ja kadut normaalissa liikennöinti kunnossa.


5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia Selvitys järjestelyistä
5.1 Pysäköintijärjestelyt Opastus tien 65 (Vaasantie) ja Ravitien risteyksestä Ylöjärvellä. Pysäköinti tapahtuu Teivon ravikeskuksen alueella josta linja-autokuljetus kilpailukeskukseen.
Toimitsijapysäköinti on kilpailukeskuksen länsipuolen tiealueilla, Epilänkatu ja Tohlopinranta.
Kilpailukeskuksessa ei ole pysäköintiä. Pysäköintivastaava perehdyttää henkilöhenkilökuntansa perjantaina 18.9 klo 18:00.
(Pysäköintijärjestelyistä on erikseen tiedotettu Poliisille ja saatu toimintaohjeita joita noudatetaan, myös alueella asuvia on informoitu kilpailusta.)
5.2 Ensiapukoulutus 1 lääkäri, 4 sairaanhoitajaa, useita EA1..2.
5.3 Alkusammutuskoulutus Ravintolassa/ pesupaikalla on perehdytyksen saanut henkilö.
5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon  Kilpailukeskuskatselmuksessa on perjantain 18.9 tämän pelastussuunnitelman esittely. Jakelu: Pelastussuunnitelma on julkaistu kilpailun nettisivuilla www.epilanesa.net ja sähköpostijakeluna vastuuhenkilöille.
5.5 Kadonneen etsintä Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut 15 min kuluessa maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun, oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh 112). VAPEPA:n yhteyshenkilönä Kai Mäenpää.Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka: Tampere 26.6.2015

Kari Maijala  
Tapahtuman johtaja

Teuvo Saarinen
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava


Pelastusviranomainen

LIITTEET

1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio. (Alueen kartta on kilpailunjohtajalla)
2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä
, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä.