Saapuminen ja paikoitus

Saapuminen henkilöautolla ja pysäköinti

Kilpailukeskuksen alueella ei ole kilpailijoiden autojen pysäköintimahdollisuutta, vaan autot pysäköidään Teivon ravikeskuksen alueelle, jonka osoite on Ravitie, Ylöjärvi (61º 31' 45" / 23º 37' 49"),

Opastus parkkialuelle on Paasikiventieltä (Tampere-Vaasa) Teivon ABC:n ja Ravitien risteyksestä 19.9. klo 07:00 alkaen. Pysäköintimaksu on 5€/ajoneuvo ja maksu sisältää kuljetukset kilpailukeskukseen ja takaisin. Pysäköinti maksetaan käteisellä kilpailun infoon, josta saa pysäköintilipun. Saadulla lipulla pääsee ajamaan pois Teivon parkkialueelta.

Kuva 1 ja Kuva 2 näyttävät parkkialueen sijainnin ja opasteiden paikat. Lisäksi kuvaan 2 on merkitty kilpailukeskuksen ja parkkialueen väliä kulkevien linja-autojen pysäkin sijainti. Pysäkki on parkkialueen sisällä.

Linja-autokuljetuksen arvioitu matka-aika noin 7 minuuttia. Ensimmäinen kuljetus Teivon parkkialueelta kilpailukeskukseen lähtee klo 07.30, ja paluukuljetukset kilpailukeskuksesta parkkialueelle alkavat klo 12:00.

Pysäköintialueella ei voi yöpyä.

Kilpailualueelle saapuminen

Kilpailukeskukseen on opastus Pispalan valtatieltä Epilästä 18.9 klo 18:00 alkaen. Kilpailukeskukseen tulee saapua järjestäjän merkitsemiä reittejä pitkin, jotka on esitetty alla olevaisa alla olevassa kuvassa 3

Kilpailukeskusalueelle tulo ja poistuminen tulee suorittaa näitä reittejä pitkin aina A-finaalin maalin sulkeutumiseen asti.

Kilpailijoita pyydetään käyttämään mahdollisuuksien mukaan julkisia kulkuvälineitä kilpailualueelle saapumiseen. TSL:n bussilinjat 8,11,13,17,29,36,70, 80 ja 85 ajavat kilpailukeskuksen vierestä Pispalan valtatietä pitkin. Tampereen keskustan suunnasta tultaessa pysäkki 1518 on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Tampereen keskustan suuntaan mennessä käytetään pysäkkiä 1519. Pysäkkien välittömästä läheisyydestä on opastus kilpailukeskukseen. Kilpailukeskuksen ja pysäkkien sijainnit on esitetty kuvassa 4. Kilpalilukeskuksena toimii Kaarilan koulu, jonka katuosoite on Vallerinkatu 11, Tampere.

TSL:n aikataulut löytyvät osoitteesta http://aikataulut.tampere.fi/

Kilpailukeskuksen alueella ei ole turvallisuussyistä kilpailijoiden autojen pysäköintimahdollisuutta, vaan autot pysäköidään Teivon ravikeskuksen alueelle. Mikäli autolla tuleva haluaa jättää matkustajia, tulee se tehdä Epilänkadun varteen kilpailijoiden jättöalueelle, jonka sijainti on esitetty ja selitetty kuvassa 3. Kilpailijoiden jättöalueelta on noin 400 m kävely kilpailukeskukseen. Kilpailijoita jättäessä on autolla pysähdyttävä Epilänkadun varteen siten, ettei auto ruuhkauta Epilänkadun tai Pispalan valtatien liikennettä. Kun matkustajat ovat autosta poistuneet, on autolla poistuttava kilpailukeskusalueelta Epilänkatua pitkin alla olevan kuvan 4 sinisen nuolen suuntaisesti.

Teivon parkkialueen ja kilpailukeskuksen välillä liikennöivät linja-autot pysähtyvät kilpailukeskuksen vieressä. Pysäkin sijainti on esitetty kuvassa 4.

Polkupyörällä tulevat opasteiden mukaisesti. Pyörille on osoitettu pyörien parkkialue kilpailukeskuksen vierestä. Parkkialueen sijainti esitetty sivulla Kilpailukeskus.

Kuva 1: Saapuminen kisa-alueelle ja paikoitus.
Kuva 2: Saapumisreitit ja opasteet Vaasantielta Teivon raviradan parkkialueelle. Linja-autopysäkin sijainti, joilta on kuljetus kilpailualueelle. Pysäkki on parkkialueen sisällä. Klikkaa kuvaa, niin kartta avautuu suurempana uuteen selain ikkunaan.
Kuva 3: Saapumisreitit kilpailukeskusalueelle. Saapumisreitit on merkitty Ylöjärven, Tampereen keskustan ja Porin suunnasta tultaessa sinisillä viivoilla teiden päälle. Autolla ajetaan sinisten nuolten suuntaisesti Pispalan valtatietä pitkin Epilänkadulle. Kilpailualueelle tuotavien kilpailijoiden jättöalue on merkitty pinkillä Epilänkadun varteen. Kilpailijoita jättäessä on autolla pysähdyttävä Epilänkadun varteen siten, ettei auto ruuhkauta Epilänkadun tai Pispalan valtatien liikennettä. Kun matkustajat ovat autosta poistuneet, on autolla poistuttava kilpailukeskusalueelta Epilänkatua pitkin sinisen nuolen suuntaisesti. Kilpailukeskus (Kaarilan koulu) ja sen opaste Pispalan valtatien varressa on merkitty rastilipuilla. Sekä kilpailijoiden jättöalue että kilpailukeskuksen sijainti näkyy tarkemmin alla olevasta kuvasta. Klikkaa kuvaa, niin kartta avautuu suurempana uuteen selain ikkunaan.
Kuva 4: Bussilinjat 8,11,13,17,29,36,70, 80 ja 85 ajavat kilpailukeskuksen vierestä Pispalan valtatietä pitkin. Kilpailukeskuksena toimii Kaarilan koulu ja se sijainnin osoittaa alempi rastilippu. Tampereen keskustan suunnasta tultaessa pysäkki 1518 on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Tampereen keskustan suuntaan mennessä käytetään pysäkkiä 1519. Bussipysäkkien läheisyydestä on opastus kilpailukeskukseen. Ylempi rastilippu osoittaa opasteen sijainnin. Teivon parkkialueen ja kilpailukeskuksen välillä liikennöivät linja-autot pysähtyvät kilpailukeskuksen viereen merkityllä pysäkillä.