Ratamestarin terveiset

SM-sprintti kilpaillaan syyskuussa Länsi-Tampereella Epilän kaupunginosassa. Kilpailumaasto soveltuu hyvin suurelle osanottajamäärälle ja tarjoaa mahdollisuuden suunnitella urheilullisesti tasapuoliset SM-arvoon sopivat vaativat sprinttiradat. Reitinvalintataitojen ja ennakointikyvyn lisäksi kilpailussa tullaan testaamaan myös suunnistajien vauhtiominaisuuksia vauhdikkaammilla rastiväleillä. Finaaleissa kilpailukeskuksen välittömään läheisyyteen sijoitetulla yleisörastilla kilpailijoille voidaan antaa väliaikatietoja ja samalla testata kilpailijoiden paineensietokykyä tiukoissa sekuntikamppailuissa.

Kilpailumaasto sijoittuu sekä karsinnassa että finaaleissa keskenään samankaltaiseen kaupunkiympäristöön. Juoksualusta tulee olemaan pääasiallisesti ihmisen muokkaamaa: asfalttia, hiekkateitä ja -kenttiä sekä hoidettuja nurmikko- ja puistoalueita. Maasto tulee kuitenkin tarjoamaan vaihtelevia haasteita, jossa suunnistaja joutuu pohtimaan mm. juoksualustan, piha-alueiden juostavuuden ja niiden esteiden sekä suunnistustehtävien vaikeuden vaikutusta optimaaliseen reitinvalintaan.

Kilpailumaasto on kilpailun aikana pääasiallisesti suljettua ajoneuvoliikenteellä. Kilpailussa tullaan kuitenkin ylittämään yksittäisiä autoteitä, jossa kilpailijat rastien sijoittelun avulla ohjataan järjestäjän valvomaan ylityskohtaan. Järjestäjät ohjaavat liikennettä ylityspaikoilla, mutta myös kilpailijoiden on syytä ottaa huomioon mahdollinen ajoneuvoliikenne ylityspaikkojen kohdalla.

Petri Annila